قارقارئشئخ

قارقارئشئخ

حقوق زباني شهروندان غير فارس ايران

+0 به یه ن

بؤلوم : آنا ديليميز حقينده مقاله لر

يكي از موضوعات جنجالي كه از نه تنها از سوي آذربايجانيها بلكه از سوي اكثريت مطلق غير فارس ايران و حتي فارسزبانهاي وطندوست اصرار ميشود و از سوي پان فارسان انكار ميگردد حقوق زباني شهروندان غير فارس ايران است.متاسفانه با روي كار آمدن رژيم  پهلوي و با توجه به شرايط خاص زماني و اتفاقاتي كه در سطح منطقه و جهاني در آغاز اين رژيم فارس پرست بود تا اكنون طوري بر ذهن كارگزاران فرهنگي بعدي تلقين شد كه گويي رسيدن شهروندان غير فارس ايران به حقوق زباني شان مساوي است با از بين رفتن وحدت ملي و صد البته در نهايت تجزيه ايران!
در اين ميان آذربايجانيها(و البته عربها و كردها ) كه طلايه داران حركتهاي ضد استبدادي همچون مشروطه بودند , در معرض نوك پيكان اين حملات ضد فرهنگي و ضد ملي قرار گرفتند.

 

اگر از بحثهاي حاشيه اي بگذريم بايد توجه داشته باشيم كه يكي از عناصر وحدت ميان افراد ملت, توجه يكسان به حقوق بشري تك تك افراد ميباشد.متاسفانه حتي در ميان بسياري از مقامات نيز اينگونه تلقي شده كه ميتوان از حقوق زباني ايرانيان غير فارس چشم پوشي كرد و در مقابل اين خواسته ي اوليه ايرانيان غير فارس زبان , با به كار بردن پاسختايي كليشه اي همچون < اكنون مصلحت كشور نيست در اين باره بحث شود > و < رسيدن به اين حق به ضرر مصالح ملي است > و < نبايد در خصوص موضوعات قومي پا پي شد > وبا انگ پان زدن به راحتي از زير اعطاي اين حق اوليه بشري خودداري ميكنند و باعث بر هم زدن اتحاد اقوام ايراني مي شوند.

 

اين در حالي است كه حق تحصيل به زبان مادري و اعطاي تسهيلات در سطح ملي براي گسترش و تقويت زبانهاي شهروندان كشور را ميتوان برابر با حقوقي همچون : حق استفاده يكسان از آب و خاك كشور و يا حتي حق زندگي كردن و زنده ماندن و يا حتي مهمتر از اين ميتوان داشتن و نداشتن حق تحصيل به زبان مادري را هم سطح با داشتن و نداشتن شخصيت انساني براي يك فرد در نظر گرفت.چنانكه فرد برجسته اي همچون استاد مرحوم غلامحسين ساعدي كه تمام عمرش ميتواند الگو قرار داده شود , در مصاحبه اي , يكسال تحصيل به زبان مادريش را تنها سال احساس آدم بودن بيان ميكند و ميگويد : «مثلاً يك‌ سال‌ فرض‌ بفرمائيد بنده‌ تركي‌ خواندم‌ و آن‌ موقع‌ زمان‌ حكومت‌ پيشه‌وري‌ بود. كلاس‌ چهارم‌ ابتدائي‌. قصه‌ ماكسيم‌ گوركي‌ توي‌ كتاب‌ ما بود. قصه‌ چخوف‌ توي‌ كتاب‌ ما بود. مثال‌هاي‌ تركي‌ و شعر صابر و شعر ميرزا علي‌ معجز... همه‌ اينها توي‌ كتاب‌ ما بود،و آن‌ وقت‌ تنها موقعي‌ كه‌ من‌ كيف‌ كردم‌ كه‌ آدم‌ هستم‌، بچه‌ هستم‌. يا دارم‌ درس‌ مي‌خوانم‌ همان‌ سال‌ بود. من‌ از آنها دفاع‌ نمي‌كنم‌،مي‌خواهم‌ احساس‌ خودم‌ را بگويم‌.»(تاريخ‌ شفاهي‌ ايران‌، مصاحبه‌ دانشگاه‌ هاروارد با دكتر غلامحسين‌ ساعدي الفبا، ش‌ 7، پاييز 1365، ص‌ 76-77)

در كتاب آسماني مسلمانان، زبان هاي گوناگون از جانب الله به رسميت شناخته شده اند. 

*و از آيات الله خلقت آسمان ها و زمين و همچنين اختلاف رنگها و زبان هاي شما آدميان است. همانا در آن آياتي براي اهل دانش وجود دارد.روم آيه 21 

*اي مردم! قطعاً ما شما از زن و مردي آفريديم و آنگاه شما را شعبه ها و گروه هاي مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد.حجرات آيه 13

 *و همانا ما در ميان هر امتي، فرستاده اي را برانگيختيم  نحل آيه 35

* و ما هيچ رسولي را در ميان قومي نفرستاديم مگر اينكه به زبان آن قوم باشد تا براي قومش تبيين كند.ابراهيم آيه 4

 وقتي كه الله بيان مي كند زبان پيامبران با زبان ملت شان يكي بوده و اين موضوع در فهم كامل آن ملت از دين، تاثيرگذار بوده است، به راحتي پيروان قرآن را به اين نتيجه مي رساند كه در امر آموزش، بايد آن زباني را به كار برد كه براي مخاطب ملموس تر است.

گذشته از اينها مگر همين آذربايجانيها نبودند و چه مبارزاني در مشروطيت و... كه زباني جز زبان مادري خود نميدانستند ولي هنگامي كه پاي ايراندوستي به ميان مي آمد, بزرگترين جانفشاني ها را كردند و مگر همين شهيد ستارخان(سردار ملي) نبود كه هنگام در آستانه سقوط قرار گرفتن شهر تبريز و تارو مار شدن مجاهدين تبريز فرياد كشيد< اوشاقلاري قيرديلار> و مجاهدين را به مقاومت فرا خواند.و مگر همين ستارخان نبود كه پر محتوا ترين جمله ي وطن پرستي را به همين زبان بر زبان راند كه :
قالديرين مشروطيت  بايراق لاريني  هله ستار اؤلمه ييب   (ترجمه: بي افرازيد بيرق مشروطه را كه هنوز ستار نمرده است).

در بسياري از كشورهاي جهان، چندين زبان رسمي وجود دارد و اين مسئله ي غيرعادي نيست.

پان فارسان مي گويند كه زبان پارسي، عامل وحدت ايرانيهاست!!

اما سوال اينجاست كه چرا بايد زبان هاي ديگر را قرباني كنيد؟

در اصل 15 قانون اساسي، تدريس زبان هاي مليت هاي گوناگون ايراني، مجاز شمرده شده است اما قانوني است كه به هيچ عنوان نمي توان از آن صحبت به ميان آورد. چون پان فارسان گمان مي كنند اهميت دادن به حقوق ملتها تماميت ارضي كشور را تهديد مي كند،عنوان مي كنند: اين مقدمه اي براي تجزيه طلبي است!!! اما حقيقت آن است كه ناديده گرفتن حقوق ملتها، تهديدي بزرگتر است.


غرض اين است كه بيان شود رسيدن به حقوق زباني ديگر اقوام  چيزي جز هر چه بيشتر شدن يكساني واتحاد در ميان ايرانيان نيست و اين مهمي است كه پان فارسان از آن به شدت در هراسند تا مبادا سياست آسيميلاسيون اقوام غير فارس متوقف شود . محمود افشار يزدي( پدر پان فارس)  در مقاله اي با عنوان (يگانگي ايرانيان و زبان فارسي) كه در ماهنامه آينده (شماره 2 سال چهارم ابان 1338 هجري شمسي)به عنوان سر مقاله به چاپ رسيده است مي گويد:

اگر مردم آذربايجان توانستند روزنامه هاي تركي را به اساني بخوانندو به تركي چيز بنويسند شعر بگويندديگر چه نيازي به فارسي خواهندداشت ميخواهم اموزش زبان فارسي را اجباري ومجاني وعمومي نمايند و وسائل اين كار را فراهم كنند.براي من ترديدي نيست كه كه بي هيچ زحمت ودردسري براي هيچ كس ومخالفتي از هيچ كجا به مقصود خواهيم رسيد.
بي انكه آذربايجان ها احساس كرده باشند بعد ازپنجاه سال به زبان فارسي صحبت خواهند كرد بايد اين كار حتما به دست خود آذربايجاني ها صورت گيرد .....مطلب از دو حال خارج نيست يا آذربايجاني ايراني هست يا نيست. اگر هست ترك نميتواند باشد .. آذربايجانيان خود بايد پيش قدم شوند وزبان ملي خود را رواج دهند وتا كم كم زبان تركي كه يك زبان خارجي است از بين برود.

اين نژاد پرستان كجايند تا ببينند كه به بعد از پنجاه سال نه تنها آذربايجان فارس نشده بلكه قدر وارزش زبان تركي نزد انها روز به روز بيشتر ميشود و ميرود تا زبان تركي به يكي از زبانهاي رسمي ايران تبديل شود.

 


یازار : ائشيلداق یکشنبه 22 مرداد 1391 | باخیش لار (0)

من مسعود اوردان بوردان بيلنلري و اورگه شن لري بورا يغيرام

اؤلسم سنين قاپيندا قازارلار مزاريمي

اي صوبح آچيل دوباره گؤروم نازلي ياريمي
حظ ائيليرم گؤرنده من اول با ويقاريمي
بيلمم كي قارا گؤزلري نين وار نه حيكمتي
الدن آلير توانيمي ، صبر و قراريمي
دوزدوم سه لايه تخته يه رنگ و قلملري
ترسيم ائدم اورك ده كي نقش و نيگاريمي
اوّل قارا گؤزون گتيرم تابلو اوستونه
زولفون چكنده يادا سالام روزگاريمي
آهو باخيشلي گؤزلرينين حالتين چكم
بير يول تؤكم بوم اوستونه دار و نداريمي
طراح ليغيندا هر نه گوجوم وار نشان وئرم
مبهوت ائدم ايشيمده من اؤز اوستا كاريمي
ماني دوروب اليمدن اؤپوب آفرين دييه
صورت چكنلر ائيله يه تحسين چيخاريمي
كؤنلوم سئوير كي منبع ايلهاميم اولان منه
سندن توان آليب يارادام شاهكاريمي
گر اؤلكه ميزده بيلسه له من عاشيقم سنه
اؤلسم ، سنين قاپيندا قازارلار مزاريمي
جنتده خاليقيم دئسه بو حوريلر بو سن
گؤرسم قويوبلار اؤز اليمه ايختياريمي
آلسا خبر گول اوزلولرين هانسين ايستي سن
آغلار گؤزيله من دييه جم اؤز نيگاريمي

آنا یارپاق

آرشیو

ایلگی

آختاریش

بؤلوم لر

يامجيكلار(اس ام اس لر) (4)

ساتاشما (7)

سسلي ناغيل (1)

آنا ديليميز حقينده مقاله لر (6)

آزربايجان حاقيندا بير نچه سويسل(شعر) (1)

آتالار سوزو (8)

تورك اديبلر و شاعرلر ليستي (2)

آذربايجانئن دولانمالي يرلرئن تاني (0)

سويسل پنلي(شعر تابلوسي) (1)

عاشيق اولموشلار (2)

تاريخ آذربايجان (10)

آموزش تركي (7)

تورك يا ترك، تورك يا آذري (1)

واژگان تركي (5)

اوردان بوردان (1)

ترانه هاي ماندگار (2)

سرگي(نمايشگاه فروشگاه شانلي) (0)

شعر (سویسل) (1)

یولداش لار

İran'da Dəyişdirilən Türkçə Yer Adları ایراندا ده ییشدیریلن تورکچه یئر آدلاری

Qoşaçaydan Yüksək Səs

TDRFRQZ

تهران هاراي: نسلكشي و جنايت توسط ارامنه يا تركان،كدام يك؟

هاميا خبر وئرين.

سولئيمان روستم

سات مارام ســـــــني* *تــــــــوركــــ **

خوي هاراي: شعر و داستان تركي

ماكولو هاراي - تاريخ تركان

SöySəl Evi--- خانه شعر تركي

قاراداغ کیتابخاناسی

تركي بير چشمه ايسه، من اوني دريا ائله ديم

رسول رضا

ايران ترك: نام آوران جهان ترك

هفته نامه اينترنتي, دنيز

گئچرم من گئچرم هر نه واريمنان گئچرم اما من توركو ديل اوسته باش بدنن بيچرم

altay urmulu

سون یازیلار

راهنماي وبلاگ

جاوید قالاجاق دیر

ما به گربه «پيشيك» مي گوييم !

سيز نئجه بير اينسانسيز؟ (شخصيت تئستي)

ساراينان آيدئن (خان جوبان)

آيريليق

ليست

واژگان-4

واژگان-3

واژگان-2

واژگان-1

واژگان تركي

گولمه جه

آنا ديلي نه دن آنا ديلي آدلانير؟

دوروم - يرالما - صه ده قه !!!

آرشيو

فروردين 1391

آذر 1394

مهر 1391

شهريور 1391

مرداد 1391

ارديبهشت 1391

 

باغلانتی لار

سایغاج

ایندی بلاق دا :
بو گونون گؤروشو :
دونه نین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
بوتون گؤروش لر :
یازی لار :
باخیش لار :
یئنیله مه چاغی :

ایمکان لار

RSS 2.0

صدف و مروارید عشق دستگاه بافت مو بند انداز برقی بانوان چای ساز و قهوه جوش دستگاه ترک سیگار